Вносът и износът на Китай през първите два месеца на тази година далеч надхвърлят очакванията на пазара

Вносът и износът на Китай през първите два месеца на тази година бяха далеч над очакванията на пазара, особено след 1995 г., според данните, публикувани от Главната администрация на митниците на 7 март. В допълнение, търговията на Китай с големи търговски партньори се е увеличила значително което показва, че интеграцията на Китай със световната икономика се е задълбочила още повече. Ройтерс съобщи, че Китай успешно е овладял епидемията, а поръчките за антиепидемични материали в чужбина продължават. Прилагането на мерки за домашна изолация в много страни доведе до избухване на търсенето на битови и електронни потребителски стоки, което доведе до отваряне на китайската външна търговия през 2021 г. Въпреки това Главната администрация на митниците посочи също, че световната икономическа ситуация е сложна и тежка, а външната търговия на Китай има да извърви дълъг път.

Най -бързият темп на растеж на износа от 1995 г. насам

Според данните на Главната администрация на митниците общата стойност на вноса и износа на стоки в Китай през първите два месеца на тази година е 5,44 трилиона юана, което е увеличение с 32,2% спрямо същия период на миналата година. Сред тях износът е 3,06 трилиона юана, което е увеличение с 50,1%; вносът е 2,38 трилиона юана, което е увеличение с 14,5%. Стойността е деноминирана в щатски долари, а общата стойност на вноса и износа на Китай се е увеличила с 41,2% през предходните два месеца. Сред тях износът се е увеличил с 60,6%, вносът се е увеличил с 22,2%, а износът се е увеличил с 154%през февруари. AFP подчертава в доклада си, че това е най -бързият темп на растеж на китайския износ от 1995 г. насам.

АСЕАН, ЕС, САЩ и Япония са четирите основни търговски партньори в Китай от януари до февруари, като темповете на растеж на търговията съответно са 32,9%, 39,8%, 69,6% и 27,4% в юани. Според Главната администрация на митниците китайският износ за САЩ възлиза на 525,39 млрд. Юана, което е увеличение от 75,1 % през предходните два месеца, докато търговският излишък със САЩ е 33,44 млрд. Юана, което е увеличение от 88,2 %. За същия период на миналата година вносът и износът между Китай и САЩ са спаднали с 19,6 %.

Като цяло мащабът на вноса и износа на Китай през първите два месеца на тази година не само далеч надхвърля същия период на миналата година, но и се увеличава с около 20% в сравнение със същия период през 2018 г. и 2019 г. преди избухването. Huojianguo, вицепрезидент на Китайската асоциация за изследване на Световната търговска организация, заяви пред световните часове на 7 март, че вносът и износът на Китай са се свили през първите два месеца на миналата година поради въздействието на епидемията. Въз основа на относително ниската база данните за вноса и износа за тази година трябва да имат добро представяне, но данните, публикувани от Главната администрация на митниците, все още далеч надхвърлят очакванията.

Износът на Китай се е увеличил през първите два месеца на тази година, отразявайки силното глобално търсене на промишлени стоки, и се е възползвал от спад в базата поради икономическата стагнация през същия период на миналата година, се казва в анализа на Bloomberg. Главната митническа администрация смята, че ръстът на вноса и износа на китайската външна търговия през първите два месеца е очевиден, „не слаб в извън сезона“, който продължава бързото възстановяване от юни миналата година. Сред тях увеличаването на чуждестранното търсене, причинено от възстановяването на производството и потреблението в европейските и американските икономики, е довело до нарастване на китайския износ.

Значително увеличение на вноса на ключови суровини

Вътрешната икономика се възстановява непрекъснато, а PMI на преработващата промишленост е на линията на просперитета и изсъхва в продължение на 12 месеца. Предприятието е по -оптимистично по отношение на бъдещите очаквания, което насърчава вноса на интегрални схеми, продукти от енергийни ресурси като интегрална схема, желязна руда и суров нефт. Драстичното колебание на международните цени на стоките между различните категории също причинява значителна промяна в обемната цена на тези стоки, когато Китай ги внася.

Според данните на Главната администрация на митниците, през първите два месеца на тази година Китай е внесъл 82 милиона тона желязна руда, което е увеличение с 2,8%, средната вносна цена от 942,1 юана, с 46,7%повече; внесеният суров петрол достигна 89,568 милиона тона, което е увеличение от 4,1%, а средната вносна цена е 2470,5 юана на тон, намалявайки с 27,5%, което води до намаляване на общия внос с 24,6%.

Глобалното напрежение в снабдяването с чипове също засегна Китай. Според Главната администрация на митниците, Китай е внесъл 96,4 милиарда интегрални схеми през първите два месеца на тази година, на обща стойност 376,16 милиарда юана, със значително увеличение с 36% и 25,9% в количество и количество в сравнение със същия период миналата година.

По отношение на износа, поради факта, че глобалната епидемия все още не е избухнала през същия период на миналата година, износът на медицински инструменти и оборудване в Китай през първите два месеца на тази година е 18,29 милиарда юана, което е значително увеличение на 63,8% в сравнение със същия период на миналата година. Освен това, тъй като Китай пое водеща роля в ефективния контрол на COVID-19, възстановяването и производството на мобилни телефони бяха добри, а износът на мобилни телефони, домакински уреди и автомобили се бе увеличил рязко. Сред тях износът на мобилни телефони се увеличава с 50%, а износът на домакински уреди и автомобили достига съответно 80% и 90%.

Huojianguo анализира в световен мащаб, че икономиката на Китай продължава да се подобрява, доверието на пазара се възстановява, а производството на предприятията е положително, така че закупуването на ключови суровини е значително увеличено. Освен това, тъй като епидемичната ситуация в чужбина все още се разпространява и капацитетът не може да бъде възстановен, Китай продължава да играе ролята на глобална производствена база, като предоставя силна подкрепа за възстановяването на световната епидемия.

Външната ситуация все още е мрачна

Общото митническо управление на Китай смята, че външната търговия на Китай е отворила врати през предходните два месеца, което отвори добро начало за цялата година. Изследването показва, че поръчките за износ на китайски предприятия за износ са се увеличили през последните години, показвайки оптимистични очаквания за експортната ситуация през следващите 2-3 месеца. Bloomberg вярва, че процъфтяващият износ на Китай е помогнал за подпомагане на възстановяването на Китай от епидемията във V-образна форма и за превръщането на Китай в единствената развиваща се страна в големите икономики в света през 2020 г.

На 5 март в правителствения доклад се посочва, че целта за икономически растеж на Китай за 2021 г. е определена на повече от 6 %. Huojianguo заяви, че износът на Китай се е увеличил значително през предходните два месеца поради факта, че износът е бил включен в БВП, поставяйки солидна основа за постигане на целта за цялата година.

Новата коронавирусна пневмония също се разпространява в световен мащаб, а нестабилните и несигурни фактори в международната ситуация се увеличават. Световната икономическа ситуация е сложна и тежка. Външната търговия на Китай продължава да расте стабилно. Хувейджун, икономически директор на Китай в Macquarie, финансова институция, прогнозира, че ръстът на износа на Китай ще се забави през следващите няколко месеца на тази година, тъй като развитите страни започват да възобновяват индустриалното производство.

„Факторите, които влияят върху износа на Китай, могат да бъдат, че след като епидемичната ситуация е ефективно контролирана, глобалният капацитет е възстановен и китайският износ може да се забави. Анализът на Huojianguo казва, че като най -голямата производствена страна в света в продължение на 11 години подред, пълната индустриална верига на Китай и висококонкурентната ефективност на производството няма да накарат китайския износ да се колебае значително през 2021 г.


Час на публикуване: 12 април-2021 г.