Анализ и прогноза на ситуацията с вноса и износа на Китай през 2021 г.

При сравнителния сценарий, че глобалната епидемия е под контрол, световната икономика се възстановява бавно и икономиката на Китай непрекъснато расте, се изчислява, че общият внос и износ на Китай през 2021 г. ще бъде около 4,9 трилиона щатски долара, с годишна база ръст от около 5,7%; от които общият износ ще бъде около 2,7 трилиона щатски долара, с годишен ръст от около 6,2%; общият внос ще бъде около 2,2 трилиона щатски долара, с годишен ръст от около 4,9%; а търговският излишък ще бъде около 5% 76,6 милиарда щатски долара. При оптимистичния сценарий ръстът на износа и вноса на Китай през 2021 г. се е увеличил съответно с 3,0% и 3,3% в сравнение с базовия сценарий; при песимистичния сценарий ръстът на износа и вноса на Китай през 2021 г. намалява съответно с 2,9% и 3,2% в сравнение с базовия сценарий.

През 2020 г. новите китайски мерки за контрол на коронавирусната пневмония бяха ефективни и външната търговия на Китай беше първо потисната, а темпът на растеж нарастваше всяка година. Обемът на износа за период от 1 до ноември постигна положителен ръст от 2,5%. През 2021 г. ръстът на вноса и износа на Китай все още е изправен пред голяма несигурност.

От една страна, прилагането на ваксини ще допринесе за възстановяването на световната икономика, индексът на новите поръчки за износ се очаква да бъде подобрен, а подписването на регионално всеобхватно споразумение за икономическо партньорство (RCEP) ще ускори интеграцията на търговията между Китай и съседните му страни; от друга страна, приливът на защита на търговията в развитите страни не намалява и епидемията в чужбина продължава да ферментира, което може да има отрицателно въздействие върху растежа на търговския обмен на Китай.


Час на публикуване: 12 април-2021 г.